İşçilerin sürekli iş kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin

21.02.2018

696 sayılı KHK uyarınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında  çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli iş kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK ile sınava girme şartlarını taşıyanların ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri aşağıda listelenmiştir.

-