Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Yapılan İtirazların Sonuç Listesi

16.03.2018

Belediye Başkanlığımızda; 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, yapılan inceleme sonucu sınava katılmaya hak kazananlar ve sınava katılmaya hak kazanmayanlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ayrıca değerlendirilecektir.

-