İmar Planı Tadilatı Askı İlanı

17.12.2018

Van İli, Edremit İlçesi, Eminpaşa Mahallesi 1834 ada 1 nolu parselde 1/1000 Uygulama İmar Plan değiikliği, Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 408 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir 17/12/2018 Tarihi İtibari ile 30 Gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

-