Askı İlan Tutanağı

14.01.2019
Van İli, Edremit İlçesi, Eminpaşa Mahallesi 567 ada 22,40,41 no.lu parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği, Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.12.2018 tarih ve 450 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.12.2018 tarih ve 450 sayılı kararına istinaden UİP:11513,11 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği.
-