Askı İlan Tutanağı.

08.02.2019
Van İli, Edremit İlçesi, Yenicami Mahallesi 197 ada 3,4,5,6,7,8,10, 12,16, 17,27, 28, 29,32,33,36,37,38,41,42,44,45,46,47,48,49,50 no.lu parseller ile 200 ada 6,7,8,9,10,11,13 ve 73 parsel no.lu bulunan taşınmazlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereğince uygulama yapılmıştır. Yapılmış olan imar uygulamasına ilişkin; parselasyon planları, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri Van Edremit Belediyesi Encümeninin 04.02.2019 tarih ve 21 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir. Van Edremit Belediyesi Encümeninin 04.02.2019 tarih ve 21 sayılı kararına istinaden 04.02.2019 tarihinden başlamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün İlan Panosunda ve Belediyemiz internet adresinde 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmiştir.
-