Askı İlan Tutanağı

21.01.2019

Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2019 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden UİP: 11513,13 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği 21.01.2019 tarihinden başlamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün İlan Panosunda ve Belediyemiz internet adresinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 30 gün (otuz gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

-