Askı İlan Tutanağı

27.09.2018

     Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 348 sayılı kararına istinaden UİP:34362 plan işlem numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı 27.09.2018 tarihinden başlamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün İlan Panosunda ve Belediyemiz internet adresinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 30 gün (otuz gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

 

-