ASKI İLAN TUTANAĞI(28/02/2019)

00.00.0000

ASKI İLAN TUTANAĞI

Van İli, Edremit İlçesi, Eminpaşa Mahallesi 758 ada 4 ve 11 no.lu parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği, Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2019 tarih ve 13 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir.

Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2019 tarih ve 13 sayılı kararına istinaden UİP:11513,14 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği 28/02/2019 tarihinden başlamak üzere Belediyemiz internet adresinde 30 (otuz) gün süre ile ilandadır.

ASKI İLAN TUTANAĞI
-