ASKI İLAN TUTANAĞI(20/03/2019)

00.00.0000

DUYURU

Van İli, Edremit İlçesi, (Merkez) İlave+Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.02.2019 tarih 72 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir

-