Meclis Toplantısı

03.05.2019

Aşağıdaki maddelerin görüşülerek karara bağlanması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21/nci maddesi gereğince 06 MAYIS 2019 PAZARTESİ günü saat: 14.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacak Meclis toplantısı Duyuru
-