(0432) 312 2 153

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Nevzat İLHAN Nevzat İLHAN MüdürGÖREV ALANI

Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli  personelin özlük, disiplin işlemlerini yürütür.


Bu hizmetlerin dışında, Belediye bünyesine gelen iş talepleri ve staj taleplerinin değerlendirilerek işlemlerinin gerçekleştirilmesi; müracaat eden stajyerlerin eğitim durumlarına göre tasnifinin yapılarak, uygun birimlere yönendirilmesinin sağlanması, müdürlüğümüzün çalışma alanlarıdır


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları   Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve


Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası


Kanunu v.b. Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli  personelin özlük, disiplin işlemlerini yürütmek; personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.

Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli  personelin özlük, disiplin işlemlerini yürütür.


Bu hizmetlerin dışında, Belediye bünyesine gelen iş talepleri ve staj taleplerinin değerlendirilerek işlemlerinin gerçekleştirilmesi; müracaat eden stajyerlerin eğitim durumlarına göre tasnifinin yapılarak, uygun birimlere yönendirilmesinin sağlanması, müdürlüğümüzün çalışma alanlarıdır


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları   Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve


Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası


Kanunu v.b. Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli  personelin özlük, disiplin işlemlerini yürütmek; personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.


İletişim                        : 0432 312 22 00/01

Whatsapp İhbar Hattı : 0549 312 65 65

Bize Ulaşın 0432 312 2 153
İstek Ve Şikayet Hattı ALO 153
Van Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü