15.05.2024 tarih ve 155 sayılı Encümen kararı

Van İli, Edremit İlçesi, Kurubaş Mahallesi 6667 ada 1 parsel, 6668 ada 1,3,4,5 no.lu parseller ve
6670 ada 1,2 no.lu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması
yapılmıştır. Yapılmış olan imar uygulamasına ilişkin belgeler 1 Ay süre ile aşağıda sunulmuştur.