18. Madde İmar Uygulaması (Van İli, Edremit İlçesi, Kurubaş Mahallesi..)

18. Madde İmar Uygulaması (Van İli, Edremit İlçesi, Kurubaş Mahallesi..)

Van İli, Edremit İlçesi, Kurubaş Mahallesi 6728 ada, 1, 2 parseller, 6729 ada 1 parsel, Şabaniye Mahallesi 6733 ada 1 parsel, 6734 ada 1 parsel, 6735 ada 1 parsel, 6736 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller ile 7088 ada 1 no.lu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince imar uygulamasına ait ilan.