(0432) 312 2 153

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Yazılı Sınavına Sonuç İlanı.

18 Mayıs 2021

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Yazılı Sınavına Sonuç İlanı.

T.C. 

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

20.04.2021 SINAV  SONUÇ İLANI  Belediye Başkanlığımızda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. Madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruların incelenmesi sonucunda sınava girmeye hak kazananlardan aşağıda ismi yazılı kişilerin, Van Valiliği İl  İdare ve Denetim Müdürlüğünün 09.04.2021 tarihli gönderdiği sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda  yazılı sınavına ilişkin sonuç ilanıdır.SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI SINAV SONUCU

1 24………….84             Güli KAYA                 BAŞARILI

2 17………….02         Yılmaz ÇİÇEK                 BAŞARILI

3 21………….92         Yücel TURGUT                 BAŞARILI

4 22………….24         Veli YAŞAR                 BAŞARILI

5 15………….20         Güler DUMAN                 BAŞARILI

6 32………….00         Şener TURĞUT                 BAŞARILIBize Ulaşın 0432 312 2 153
İstek Ve Şikayet Hattı ALO 153
Van Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü