(0432) 312 2 153

İmar Planı Revizesi

29 Haziran 2022

İmar Planı Revizesi

Van İli, Edremit İlçesi, Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi aksı 757 ada 6, 7 no.lu parseller,759 ada 7,8 no.lu parseller, 106 ada 4 no.lu parsel, 5487 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 no.lu parseller,107 ada 21,263,278,283,284 no.lu parseller,1835 ada 61,106,175,176 no.lu parseller ve 107 ada 219,222,225 no.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.

Van İli, Edremit İlçesi, Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi aksı 757 ada 6, 7 no.lu parseller,759 ada 7,8 no.lu parseller, 106 ada 4 no.lu parsel, 5487 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 no.lu parseller,107 ada 21,263,278,283,284 no.lu parseller,1835 ada 61,106,175,176 no.lu parseller ve 107 ada 219,222,225 no.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.


Askı İlan Tutanağı

Bize Ulaşın 0432 312 2 153
WhatsApp İstek Ve Şikayet Hattı (0432) 312 2 153
Van Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü