Çevre Koruma

2 yıl önce
Çevre Koruma

Hava Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek

HİZMETLERİMİZ:
a) Hava Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek.
b) Görüntü Kirliğinin Kontrolü: Her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ile benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliğini ortadan kaldırmak, kent estetiğine katkıda bulunmak, reklam gereci kullanan gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken esasları belirlemek.
c) Çevresel Gürültünün Kontrolü: Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh  sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerini denetlemek, yapılan denetim ve idari yaptırımları belirli periyotlarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmek.
d) Su Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: İlçe genelinde sanayi kaynaklı atık suların VASKİ atık su deşarj kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek.
e) Toprak Kirliliğinin Kontrolü: Ekolojik dengenin korunması için çalışmalar yapmak, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının izinli döküm sahalarına taşınmasını sağlamak ve kaçak dökümlerin engellenmesi hususunda gerekli denetimleri yapmak.
f) Çevre Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: Çevre kalitesinin korunması için sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında  denetlemek, eksiklikleri tespit etmek ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak; çevre kirliliği ile ilgili her türlü şikayet ve talebi değerlendirmek.