Dilkaya Höyüğü ve Mezarlık Alanı

1 yıl önce
Dilkaya Höyüğü ve Mezarlık Alanı

Dilkaya Höyüğü; Edremit ilçesine bağlı Dilkaya Mahallesi'nin batısında, Van Denizi kıyısında doğal bir kumul üzerine kurulmuş bir yerleşim yeridir.

Van il merkezinin 24 km. güneybatısında, Edremit İlçesi, Dilkaya mahallesi'ndedir. Höyükte Transkafkasya kültürüne ait mö 4000 yıllarına ait seramik parçaları bulunmuştur. Yerleşim yerinin mö 3000 yıldan orta çağa kadar sürekli olmayan yerleşim gördüğü saptanmıştır. Höyüğün 200 m kuzeyinde, Dilkaya’yı Erken-Orta Demir Çağ ve Orta çağ’da yurt yeri olarak seçenlere ait mezarlık bulunmuştur. Dikdörtgene yakın mezarlıkların bir kısmının planları 70x110 cm ile 40x44 cm'dir ve taş kapaklarla örtülmüştür. Kum gömü şeklindeki bu mezarlıklarda, birkaç ölü üst üste "hocker” tekniğinde gömülmüştür. Bazı katmanlarda ise ölülerin yakılarak gömüldüğüne dair bulgular edinilmiştir. Yapılan araştırmalar bu yerleşim en yaşlı insanın 45-50 yaşlarında olduğunu göstermiştir “Pencere açma ameliyatı" ile ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak da tarihe geçen bu höyük Urartulara ait bulguların da ortaya çıkarıldığı höyük'tür. Yapılan kazılar sonucu höyük’ün farklı dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu dönemlere ait evlerin dikdörtgen ve yuvarlak planlı yapıldığına dair kalıntılar olmakla birlikte avlular, kar ve kül çukurları ile at nalı biçimli ocaklar tespit edilmiştir. Bazı katmanlarda da taş temelli, kerpiç du-varlı evlerin inşa edildiği bulgularına ulaşılmıştır. El yapımı, farklı renklerde çanak ve çömlekler, oyuncak araba tekerlekleri, obsidyen ok ve mızrak uçları, bilezikler, takılar ve objeler ortaya konuldukları dönemlerin günlük yaşamına dair izleri gözler önüne sermektedir. Dilkaya Höyüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. Birinci derecede arkeolojik sit alanıdır.