Tarihi Mekanlar

1 yıl önce
Tarihi Mekanlar
 • Kız Kalesi (Seyir Terası)

  1 yıl önce

  İlçemizde bulunan Edremit Kalesi nâm'ı diğer Edremit Kız Kalesi veya Kıztaşı, Van Edremit  TOKİ yolunda bulunmaktadır. burası Edremit ilçesine hemen en doğal yerden ve bakmayı ve güzellikleri keşfetmeyi sağlayan muhteşem bir noktada yer almaktadır. Van Gölü, Edremit'in yeşilini, ilçeye genel bakışı ve tabiki de muhteşem günbatımını izlemenin adresi olmaktadır. Manzaranın doyumsuzluğuna ulaşacağınız göz dolduran bu mevkiyi ziyaret etmenizi umarız.

 • Dilkaya Höyüğü ve Mezarlık Alanı

  1 yıl önce

  Van il merkezinin 24 km. güneybatısında, Edremit İlçesi, Dilkaya mahallesi'ndedir. Höyükte Transkafkasya kültürüne ait mö 4000 yıllarına ait seramik parçaları bulunmuştur. Yerleşim yerinin mö 3000 yıldan orta çağa kadar sürekli olmayan yerleşim gördüğü saptanmıştır. Höyüğün 200 m kuzeyinde, Dilkaya’yı Erken-Orta Demir Çağ ve Orta çağ’da yurt yeri olarak seçenlere ait mezarlık bulunmuştur. Dikdörtgene yakın mezarlıkların bir kısmının planları 70x110 cm ile 40x44 cm'dir ve taş kapaklarla örtülmüştür. Kum gömü şeklindeki bu mezarlıklarda, birkaç ölü üst üste "hocker” tekniğinde gömülmüştür. Bazı katmanlarda ise ölülerin yakılarak gömüldüğüne dair bulgular edinilmiştir. Yapılan araştırmalar bu yerleşim en yaşlı insanın 45-50 yaşlarında olduğunu göstermiştir “Pencere açma ameliyatı" ile ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak da tarihe geçen bu höyük Urartulara ait bulguların da ortaya çıkarıldığı höyük'tür. Yapılan kazılar sonucu höyük’ün farklı dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu dönemlere ait evlerin dikdörtgen ve yuvarlak planlı yapıldığına dair kalıntılar olmakla birlikte avlular, kar ve kül çukurları ile at nalı biçimli ocaklar tespit edilmiştir. Bazı katmanlarda da taş temelli, kerpiç du-varlı evlerin inşa edildiği bulgularına ulaşılmıştır. El yapımı, farklı renklerde çanak ve çömlekler, oyuncak araba tekerlekleri, obsidyen ok ve mızrak uçları, bilezikler, takılar ve objeler ortaya konuldukları dönemlerin günlük yaşamına dair izleri gözler önüne sermektedir. Dilkaya Höyüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. Birinci derecede arkeolojik sit alanıdır.

 • Menua (Şamran) Kanalı

  1 yıl önce

  Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olan ve 51 km uzunluğundaki Menua Sulama kanalı, aynı zamanda 2800 yıllık ölümsüz bir aşk efsanesini de simgelemektedir. Kanal'ın çevresinde Kral Menua (mö 810 - 786) tarafından kızı Tariria için bugünkü Edremit’in güneybatısında. Kadembasti (Uğurlu Yer) mevkiinde yapay teraslar halinde yaptırılan asma bahçeleri. Asur Kraliçesi Semiramis’in dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriyle özdeşleştirilerek efsaneleştirilmiştir. Burası yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 2 km genişliğindedir. Yarım aya benzeyen bu yapay teraslara Osmanlı döneminden bu yana halk “ Uğurlu Yer" demektedir. Van’ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası’ndan Urartu Krallığı' nn başkentinin bulunduğu Van Ovasına tatlı su taşıyan Menua Kanalı geçtiği yerlerde yapılan tarıma hayat vermekte ve kanal boyunca yaklaşık 5000 hektarlık araziyi sulamaktadır. Bu kanalın en az %70'ı Edremit'in içinden geçmektedir. Çağlar boyunca adını değiştirmeden varlığım sürdüren Şamram (Menua) Kanalı günümüzde sevilerek söylenen "Edremit Van’a bakar / içinden Şamram akar" dizeleriyle yaşamaya devam etmektedir.