Nikah İşlemleri

1 yıl önce
Nikah İşlemleri

Başvuruda İstenen Belgeler

  Sağlık raporu - 6 ay geçerliliği vardır. (Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden, ) (Sağlık raporlarının onaylı ve fotoğraflı olması gerekmektedir.)

 

 4 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür  olmalıdır. Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)

 Fotoğraflı Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ön ve arka yüz olarak (Kişinin son medeni durumunu göstermesi  ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı olması gerekmektedir. Eski Kimliklerin son değişiklik tarihi 10 yılı geçmemelidir ,Silinti, kazıntı yapılmış tahrip edilmiş ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmez.)

►Çiftlerin şahsen veya noter vekaletname olarak başvuruyu gerçekleştirmeleri  gerekmektedir.

 

Uluslar Arası Aile Cüzdan ücreti 445 TL 'dir. Başvuru esnasında ödenmektedir.

 

   

 Nikah Salonu Adresi: "Yeni Cami Mahallesi Sahil Cad. No 352 / 5             Edremit / VAN